Světový den vody

Dne 22. března se každoročně po celém světě konají oslavy světového dne vody. Tato tradice zahrnuje spousty akcí pro veřejnost s cílem ukázat lidem místa, které mají spojitost s vodou a jen tak se tam nedostanou.

 

Tento den byl založen, abychom si připomněli, jak je voda důležitá a taky, že 1,1 miliarda lidí nemá dostatečný přístup k pitné vodě. Voda je nejcennější přírodní zdroj a lidé si jí neváží dokud o ni nepřijdou. V roce 1993 byl tedy 22. března vyhlášen den vody v Rio de Janeiru, Organizací Spojené národy a od té doby se stal tradiční oslavou po celém světě.

 

Každý rok je na různých místech den otevřených dveří, kde se může veřejnost dozvědět spoustu zajímavých informací. Veřejně se otevřou některé vodárenské provozy a také čističky odpadních vod nebo úpravny vod. Také se dělají výstavy obrazů či fotografií na téma voda. Například se dozví, že průměrný člověk potřebuje ke svému žití celých 120 litrů vody. Také se lidé dozví hodně užitečného o koloběhu vody, její kvalitě nebo jejím čištění. Zároveň názorně uvidí, jak se řeší protipovodňová opatření a naopak se podívá na nástroje, které slouží k prevenci sucha. Akce jsou zaměřené hlavně na čistotu, ochranu a šetření vod a díky tomu, kdo má zájem, může si nechat udělat i bezplatný rozbor vody ze studny nebo z kohoutku, co máme doma.

 

Každý rok má tento den jiné téma. Každé je samozřejmě něčím zajímavé. Například v roce 2006 bylo téma “voda a kultura”. Hned následující rok bylo pro změnu “zvládání vodní nouze” a roku 2012 bylo téma s názvem “voda a potravinová bezpečnost”. Minulý rok, tedy 2020, bylo téma opravdu aktuální, jelikož neslo název “úbytek vody v důsledku klimatické změny a udržitelné hospodaření s vodou”.

 

Voda se postupem času stává jednou z těch vzácnějších surovin, jelikož období sucha se stále zhoršuje. Zásoby vod se tenčí a je třeba hledat nové zdroje. Ke zlepšení situace pomáhá Státní fond životního prostředí ČR.